Ingredients Worldwide.

Ochrona danych osobowych

Korzystanie z naszej strony internetowej jest możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli na naszej stronie internetowej pobierane są dane osobowe (nazwisko, adres pocztowy lub adresy e-mail), to odbywa się to dobrowolnie. Zbierane dane nie są przekazywane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.

Korzystanie z narzędzia analityki internetowej Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google-Analytics, narzędzia do analizy oglądalności stron internetowych firmy Google Inc. („Google”). Google-Analytics korzysta z tzw. „cookies“, plików tekstowych zapisywanych na Państwa komputerze, które umożliwiają analizę sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje wygenerowane przez cookies dotyczące Państwa odwiedzin na tej stronie internetowej są z reguły przesyłane do serwera Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywowania funkcji anonimizacji adresów IP na tej stronie internetowej Państwa adres IP zostanie jednak skrócony przez Google już na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw objętych umową o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w sytuacjach wyjątkowych pełen adres IP przesyłany będzie do serwera Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie wykorzystywał te informacje, aby przeanalizować wykorzystanie przez Państwa naszej strony, w celu utworzenia dla nas raportów dotyczących aktywności na stronie i zapewnienia operatorowi strony internetowej usług związanych ze stroną internetową i z dostępem do Internetu.

Google nie będzie łączył Państwa adresu IP pobranego z przeglądarki przez Google Analytics z innymi danymi firmy Google. Możecie Państwo zablokować instalację cookies dzięki odpowiednim ustawieniom swojej przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Ponadto możecie Państwo zablokować zapisywanie przez cookie informacji o Państwa aktywności na stronie (łącznie z Państwa adresem IP) dla Google oraz ich przetwarzanie poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki internetowej dostępnej na następującej stronie:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Zwracamy uwagę na fakt, że niniejsza strona internetowa korzysta z narzędzia Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”, dlatego adresy IP przetwarzane są dalej tylko w postaci skróconej, aby wykluczyć możliwość bezpośredniego powiązania ich z konkretnymi osobami.